Hladká kalibrácia sklonu

Hladká kalibrácia sklonu

Keď je motor sklonu v najnižšej polohe, vypnite stroj. Podržte stlačené tlačidlo na ovládacom paneli (ako je vidieť na fotografii). Držte tlačidlo stlačené a pripevnite bezpečnostný kľúč. Akonáhle sa svah dostane úplne hore a úplne dole, tlačidlo uvoľnite. Váš motor na stúpanie by mal byť teraz kalibrovaný a pripravený na použitie.