Hladké bežecké pásy bez testovacích postupov pohybu pásu

Hladké bežecké pásy bez testovacích postupov pohybu pásu

TESTOVANIE HODNÔT NAPÄTIA Z DOSKY RELÉ NA KOLÍKOCH # 3 (BIELA) A # 7 (ČIERNE) NA 7-PÓLOVOM ZVÄZKU OD RELÉ PO KONZOLU. (* POSTROJ 8 S KOLÍKOM Č. 8 BY MAL BYŤ # 3 MODRÝMI A # 7 ZELENÝMI VODIČMI, KTORÉ JE POTREBNÉ TESTOVAŤ)

 • Toto sú výstupné hodnoty VDC, ktoré by ste mali dostávať.
 • .5 mph, mali by ste mať 1,9 V DC.
 • 2,5 mph, mali by ste mať 2,6 V DC.
 • 5.0 mph, mali by ste mať 3.6vdc.
 • 10,0 mph, mali by ste mať 5,6 V DC.

* Ak tieto hodnoty získate, ale stále nie, pohyb pásu, prejdite na krok 2.

* Ak tieto údaje nedostanete, ide o problém konzoly.

TESTOVANIE NAPÄTIA MOTORA NA 5 ALEBO 6-PÓLOVOM PREPOJOVACOM DRÔTE Z RELÉ DO OVLÁDAČA MOTORA, NA 7-PINOVOM RELÉ JE TO # 5 (ČIERNA) A # 6 (BIELA). (* POZNÁMKA 8 PINOVÉHO RELÉ OBSAHUJE # 5 ŽLTÝCH A # 4 MODRÝCH VODIČOV)

 • Toto je čítanie, ktoré by ste mali dostávať.
 • 0,5 mph by malo byť 8,0 V DC
 • 2,5 mph by bolo 6,1 V DC
 • 5,0 mph by bola 4,6 V DC
 • 10 mph by bolo 1,6 V DC

* Ak dosiahnete tieto hodnoty, prejdite na krok 3

* Ak tieto hodnoty nedostanete, je to relé.

TESTOVANIE SPRÁVNEHO VÝSTUPNÉHO NAPÄTIA NA MOTORE NA M + A M-.

 • .5 mph, mali by ste mať 7vdc + alebo -
 • 2,5 mph, mali by ste mať 22,7 V DC + alebo -
 • 5.0 mph, mali by ste mať 45,5 V DC + alebo -
 • 10 mph, mali by ste mať 91,3 V DC + alebo

* Ak tieto hodnoty čítate, ale stále nemáte žiadny pohyb pásu, budete potrebovať motor.

* Ak tieto hodnoty nedostanete, budete potrebovať nový ovládač motora.