KALIBRÁCIA RÝCHLOSTI PREcor 935HR, 945ST, 945TV

KALIBRÁCIA RÝCHLOSTI PRE 935HR, 945ST, 945TV

Podržte stlačené tlačidlá naklonenia nahor a nadol a tlačidlo Enter a súčasne vložte bezpečnostný kľúč.

Displej času / vzdialenosti zobrazuje „1“ (stlačením tlačidla Sklon hore a dole ho zmeňte na „3“)

Potom stlačte tlačidlo Štart (na displeji sa zobrazí „0,5“ MPH)

Upravte nastavenie najnižšej rýchlosti pomocou tlačidiel Zvýšenie a zníženie rýchlosti a potom stlačte ENTER.

Po nastavení najnižšej rýchlosti sa v okne rýchlosti zobrazí „10 MPH“

Po zastavení zvyšovania rýchlosti na najvyššiu rýchlosť zmeňte nastavenie rýchlosti pomocou tlačidiel na zvýšenie a zníženie rýchlosti.

Stlačením tlačidla ENTER nastavenie uložíte.