Měření řemene a rychlostní zkouška (pro vědce)

Měření řemene a rychlostní zkouška (pro vědce)

Díky Rod McGregor, servisní technice v Austrálii, která s námi sdílela jeho metodu.

Délka
kluzného pásu L = 3,142D + 2C
L je délka kráčejícího pásu,
D je průměr jednoho válce (za předpokladu stejných průměrů)
C je vzdálenost mezi středy nápravových válečků (zepředu dozadu)

Kráčející rychlost pásu
S = 0,24RL S je rychlost pásu v KMH
R je počet otáček pásu v 15 sekundové periodě
L je délka pásu v metrech
Pro 30 sekundové periody použijte S = 0,12RL