PRED VÝMENOU DPS

PRED VÝMENOU DPS - *** VYPNITE TREADMILL OFF ***

KROK 1

Odstráňte 3 skrutky z krytu ventilátora na zadnej strane konzoly a odpojte ho.

KROK 2

Odstráňte skrutky so skrutkami z zadnej strany konzoly a potom ich vytiahnite a odpojte.

KROK 3

Ak chcete nainštalovať nový, obráťte sa na tento proces. Všetky konektory sú špecifické pre veľkosť, takže ich nemôžete kombinovať.