Vymeňte hladký zadný valec

Vymeňte hladký zadný valec

KROK 1

Odstráňte kryty nôh

KROK 2

Odstráňte koncové uzávery

KROK 3