Vymeňte motor s hladkým stúpaním

Vymeňte motor s hladkým stúpaním

POPREDAJNÝ SERVISNÝ SPRIEVODCA

PRED VÝMENOU MOTORA SO SKLONOM *** VYPNITE TREADMILL OFF! ***

KROK 1

Zložte bežiaci pás. Pod rámom uvidíte hriadeľ skloneného motora. Budete musieť vybrať skrutku z hriadeľa. Je to jednoduchšie, ak položíte bežecký pás na bok. Tým sa zníži tlak na motor stúpania.

KROK 2

Dajte treamdill späť do zvislej polohy a sklopte ho dolu. Odstráňte skrutky z krytu motora, aby ste odkryli motor naklonenia.

KROK 3

Odskrutkujte skrutku, ktorá prechádza zeleným uzemňovacím vodičom z nakloneného motora. (pozri obrázok)

KROK 4

Pomocou klieští na ihly stiahnite konektor vodiča motora z ovládacej dosky zhora nadol: červená čierna biela (na obrázku vpravo na pravej strane ovládacej dosky)

KROK 5

Odstráňte skrutku prechádzajúcu cez vrchnú časť motora. Budete potrebovať kľúč a imbusový nástroj. Zostáva už len odstránenie motora naklonenia!