Vymeňte riadiacu dosku

Vymeňte riadiacu dosku

POPREDAJNÝ SERVISNÝ SPRIEVODCA

PRED VÝMENOU RIADIACEJ DOSKY MOTORA *** ODPOJTE TREADMILL ***

KROK 1

Odskrutkujte skrutky z krytu motora

KROK 2

Na biele konektory pripojené k doske môžete použiť trochu etylalkoholu, aby sa uľahčilo ich odstránenie.

KROK 3

Na odstránenie konektora vodiča motora z ovládacej dosky použite kliešte na ihly, nepoužívajte ruky

KROK 4

Odskrutkujte 4 skrutky pripevňujúce riadiacu dosku k brušnej panve.