Test rychlosti pásu

Test rychlosti pásu

Nejpřesnější způsob testování rychlosti pásu je použití digitálního rotačního měřiče. To převede počet otáček disku a řekne vám do tisícin MPH. Vzhledem k tomu, že tyto náklady stojí kolem 450 USD, je zde další snadný způsob, jak to udělat ... počítat časy, kdy se pás pohybuje za 1 minutu.

Na běžícím pásu Weslo Cadence 850 je standardní výbava 104 "pás. Díky tomu by se měl pás pohybovat přibližně 25,5krát za minutu. Pro každé kolo, které je počet vyšší nebo nižší, je rychlost přibližně 0,1 MPH: Najděte zářivě zbarvenou pásku a označte pás, zvedněte běžící pás až na rychlost 2,5 MPH a začněte počítat, pomocí svého časovače určete minutu.

Tady je matematika ... Vynásobte nohy v míli požadovanou testovací rychlostí a pak vynásobte počet palců v noze. Toto číslo vydělte počtem minut v hodině a poté vydělte číslem délky pásu.

Definice čísel v rovnici níže: V rovnici 5280 je počet stop v míli. 2.5 je rychlost testování. 12 je počet palců na stopu. 60 je počet minut za hodinu. 104 je délka zkušebního pásu této rovnice v palcích.

Rovnice 5280 x 2,5 = 13 200 x 12 = 158 400/60 = 2 640/104 = 25,38

 
Zpět do obchodu